برگزاری کارگاه کمک های اولیه توسط شهرستان بوشهر

متن خبر:

کارگروه جستجو و نجات هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بوشهر در تاریخ 1397/7/3 و در راستای ارتقای سطح آموزشی شهرستان، اقدام  به برگزاری کارگاه کمک های اولیه در محل دفتر هیات شهرستان نمود.

در این کارگاره مباحث کمک های اولیه و سیستم های مخابراتی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.